menu

Veterinair Neuroloog

Paul Mandigers is een dubbelspecialist. Hij heeft tijdens zijn specialisten opleiding aan de Gezelschapsdierenkliniek in Utrecht een uitgebreider programma doorlopen waardoor hij zich zowel classificeerde om het examen Neurologie en Interne te mogen afleggen. Echter hede ten dage is zijn focus gebied de neurologie en speciaal epilepsie, movement disorders en het grote scala van genetische neurologische ziektes en de behandeling van ziektes.