menu

Maagcarcinomen (bij de Belgische herder)

Promotieonderzoek

Bij de Belgische herder, specifiek de Tervuerense herder en de Groenendaeler, komen maagcarcinomen verhoudingsgewijs vaker voor. Volgens eigen onderzoek is de incidentie in Nederland bij benadering minimaal 1,2%. Deze tumoren komen met name bij oudere dieren voor (vanaf de leeftijd van 5 tot aan 13 jaar met een piek op 8 à 9 jaar). De diagnose is alleen te stellen met een gastroscopie in combinatie met het nemen van histologische biopten. Deze aandoening kent helaas een hoge mortaliteit. Doordat de ziekte pas nadat de fokkerij heeft plaats gevonden wordt gediagnosticeerd is het absoluut noodzakelijk dat we de incidentie terug dringen via gerichte selectie van fokdieren. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke vererving onderzoeken we actief lijders en gezonde controle dieren. Dierenartsen en eigenaren die aan dit onderzoek willen meedoen worden van harte hiervoor uitgenodigd.

De honden worden in Utrecht (UKG) of in Arnhemn (EDZ Arnhem) onderzocht maar het genetische onderzoek vindt in Utrecht bij de UKG plaats in samenwerking met dr. Evans (Cornell University USA).

Partners:
Nederlandse Vereniging voor Belgischer Herdershonden
Vereniging Liefhebbers van Belgische herders
Nederlands Kanker Fonds voor Dieren

Project leider:
dr. Paul Mandigers
Genetica:
dr. peter Leegwater / dr. Frank van Steenbeek / dr. Hille Fieten